2020.229
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 20/10/2020
Κατασκευή Υπόγειων Αγωγών Άρδευσης ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ, Δ.Δ. Καλοχωρίου-Χειμαδίου

Καταληκτική ημερομηνία: 23/11/2020, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)