2020.232
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 22/10/2020
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια μουσικών cd/ένθετων βιβλίων με τίτλο «Ζουρνάδες και νταούλια στο Πήλιο», για λογαριασμό των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Καταληκτική ημερομηνία: 27/10/2020, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 600,00 € (με ΦΠΑ)