2020.238
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 2/11/2020
Αποκατάσταση - Βελτίωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λάρισας 2020-2021 με Α/Α Συστήματος 93064

Καταληκτική ημερομηνία: 23/11/2020, 9:30 πμ
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)