2020.239
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 4/11/2020
«Αποκατάσταση βλαβών – συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας»

Καταληκτική ημερομηνία: 23/11/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)