2017.3
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Μίσθωση Ακινήτων

Ανάρτηση: 18/1/2017
Δημοπρασία Παραχώρησης Ακινήτων Δυο Τεμαχίων του Αναδασμού Γυρτώνης

Καταληκτική ημερομηνία: 3/3/2017, 11:30 πμ
Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)