2017.17
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 6/2/2017
Συμπληρωματικά τεχνικά έργα στην Επαρχιακή Οδό 4

Καταληκτική ημερομηνία: 9/3/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 245.000,00 € (με ΦΠΑ)