2017.18
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 7/2/2017
Προμήθεια Αναλυτών Καπναερίων για τις ανάγκες των Π.Ε. Λάρισας Και Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (01/2017)

Καταληκτική ημερομηνία: 21/2/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 9.176,00 € (με ΦΠΑ)