2017.29
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 13/2/2017
Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Αγιάς (Επαρχιακή Οδός 8) από θεομηνία

Καταληκτική ημερομηνία: 16/3/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 460.000,00 € (με ΦΠΑ)