2017.35
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/2/2017
Βελτίωση οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας

Καταληκτική ημερομηνία: 4/4/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΗ

Διευκρινήσεις [Ενημέρωση: 9/3/2017 10:14:35 πμ]