2017.37
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 6/3/2017
Αντικατάσταση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας

Καταληκτική ημερομηνία: 28/3/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)