2017.39
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 10/3/2017
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ( ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ της 21-5-2016)

Καταληκτική ημερομηνία: 28/3/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 600.000,00 € (με ΦΠΑ)