2017.41
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/3/2017
Επανάληψη του διαγωνισμού του έργου: "Συντήρηση οδικού δικτύου δυτικού τομέα Π.Ε. Λάρισας"

Καταληκτική ημερομηνία: 29/3/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 800.000,00 € (με ΦΠΑ)