2017.58
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 17/3/2017
Πρόσκληση σε υποψηφίους αναδόχους παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για ένα <1> έτος.

Καταληκτική ημερομηνία: 24/3/2017, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 15.000,00 € (με ΦΠΑ)