2017.79
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 10/4/2017
Κατασκευή α) πεζοδρομίων και τσιμεντόστρωση κεντρικής νησίδας από Ι/Κ Αγ. Βησσαρίου έως Ι/Κ Φαναρίου και β) Φύτευσης των ισόπεδων κόμβων από Ι/Κ Αγ. Βησσαρίου έως Ι/Κ Φαναρίου


Καταληκτική ημερομηνία: 9/5/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 358.000,00 € (με ΦΠΑ)