2017.93
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 21/4/2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την εκτύπωση διαφόρων εντύπων με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία: 25/4/2017, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 3.675,00 € (με ΦΠΑ)