2017.94
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 21/4/2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια μεταλλίων με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία: 25/4/2017, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 1.250,00 € (με ΦΠΑ)