2017.192
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 9/8/2017
«Ανακατασκευή Στέγης Ι.Μ. Αγίων Θεοδώρων Ραψάνης»
Καταληκτική ημερομηνία: 24/8/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)