2017.204
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/9/2017
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ :
3Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ¨Καταληκτική ημερομηνία: 3/10/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 30.000,00 € (με ΦΠΑ)