2017.209
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 18/9/2017
Προμήθεια συσκευών fax και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας


Καταληκτική ημερομηνία: 25/9/2017, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 4.836,00 € (με ΦΠΑ)