2017.211
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 18/9/2017
"Πρόσθετες εργασίες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εργασίες αυλείου χώρου" στο έργο "Κατασκευή Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων"

Καταληκτική ημερομηνία: 3/10/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)