2017.216
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 21/9/2017
Υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Λάρισας για νέα δρομολόγια που έχουν προκύψει μετά την προκήρυξη του αριθ. 03/2016 διαγωνισμού

Καταληκτική ημερομηνία: 26/9/2017, 1:00 μμ
Προϋπολογισμός: 224.568,96 € (με ΦΠΑ)