2017.246
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 13/11/2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την ηχητική – οπτική – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων.

Καταληκτική ημερομηνία: 15/11/2017, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 800,00 € (με ΦΠΑ)