2017.247
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 13/11/2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια αναμνηστικών που θα χρειαστούν στην επετειακή εκδήλωση στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων επετειακού χαρακτήρα (80 και το τραγούδι συνεχίζεται).

Καταληκτική ημερομηνία: 15/11/2017, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 250,00 € (με ΦΠΑ)