2017.260
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/12/2017
"Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων σε Υφιστάμενες Διασταυρώσεις του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε. Τρικάλων στις Εισόδους της Πόλης των Τρικάλων"
Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 67595


Καταληκτική ημερομηνία: 28/12/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 € (με ΦΠΑ)