2018.8
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/1/2018
Συντήρηση αποκατάσταση-βελτίωση-τεχνικά έργα-ασφαλτόστρωση παλαιάς εθνικής οδού απο Βόλο προς Φάρσαλα
Πλήρης σειρά τευχών στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 68512

Καταληκτική ημερομηνία: 9/2/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 € (με ΦΠΑ)