2018.33
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 28/1/2018
Αποκατάσταση διασύνδεσης των Επαρχιακών Οδών (1) και (2), Τμήμα: Καλοχώρι - Μαρμαρίνη (Δ. Τεμπών) από θεομηνία Κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ 68896

Καταληκτική ημερομηνία: 2/3/2018, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 244.700,00 € (με ΦΠΑ)