2018.51
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 14/2/2018
Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Περιφερειακή Οδό Λαρίσης - Τρικάλων Κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ 69808

Καταληκτική ημερομηνία: 12/3/2018, 9:00 πμ
Προϋπολογισμός: 810.000,00 € (με ΦΠΑ)