2018.53
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/2/2018
"Βελτίωση - συντήρηση - αποκατάσταση ζημιών εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2017-2018"

Καταληκτική ημερομηνία: 6/3/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)