2018.56
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 21/2/2018
«Συντήρηση Ασφαλτοστρωμένου Οδικού Δικτύου Π.Ε. Τρικάλων»(Υποέργο 82)
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 68909


Καταληκτική ημερομηνία: 8/3/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 € (με ΦΠΑ)