2018.74
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 12/3/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια κεράσματος (καφέ, τσάι, νερό, βουτήματα) που θα χρειαστούν για την Εκδήλωση αφιερωμένη στον Φραντς Κάφκα την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Καταληκτική ημερομηνία: 14/3/2018, 1:00 μμ
Προϋπολογισμός: 250,00 € (με ΦΠΑ)