2018.75
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 13/3/2018
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Εκτέλεση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2018.

Καταληκτική ημερομηνία: 26/3/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (με ΦΠΑ)