2018.107
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 16/4/2018
Ανάδειξη εργαλάβων για τον από εδάφους δολωματικό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2018, στην ΠΕ Λάρισας.

Καταληκτική ημερομηνία: 2/5/2018, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 345.400,00 € (με ΦΠΑ)