2018.135
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 16/5/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια γλυκών της εκδήλωσης Κοινή Θεσσαλική πορεία Συλλόγων Θεσσαλίας που θα πραγματοποιηθεί στα χωριά του Πηλίου 3 Ιουνίου 2018.


Καταληκτική ημερομηνία: 21/5/2018, 9:00 πμ
Προϋπολογισμός: 200,00 € (με ΦΠΑ)