2018.203
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/7/2018
(α/α ΕΣΗΔΗΣ 75037) “αποκατάσταση διασύνδεσης των εθνικών οδών 3 προς Κοζάνη και 13 προς Κατερίνη μέσω συνδετήριας οδού Γεράνεια-Κοκκινόγειο (Δ. Ελασσόνας) από θεομηνία”.

Καταληκτική ημερομηνία: 10/9/2018, 9:30 πμ
Προϋπολογισμός: 243.500,00 € (με ΦΠΑ)