2018.293
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 10/10/2018
Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 στην περιοχή του Δήμου Μουζακίου στο Δ.Δ. Γελάνθης εντός της ευρείας κοίτης του Πάμισου ποταμού. Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 76910

Καταληκτική ημερομηνία: 5/11/2018, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 248.000,00 € (με ΦΠΑ)