2018.295
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 11/10/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια γευμάτων (μπουφές και διαλείμματα για καφέ) που θα χρειαστούν για την «Διεθνή Διημερίδα γυναίκειου ποδοσφαίρου», που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2018. (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).

Καταληκτική ημερομηνία: 12/10/2018, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 800,00 € (με ΦΠΑ)