2018.299
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 19/10/2018
Διαμόρφωση εισόδου Δ.Δ. Βασιλί Φαρσάλων

Καταληκτική ημερομηνία: 21/11/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 270.000,00 € (με ΦΠΑ)