2018.304
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 23/10/2018
Συνδετήρια οδός Δίλοφου Φαρσάλων

Καταληκτική ημερομηνία: 4/12/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 120.000,00 € (με ΦΠΑ)