2018.305
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 25/10/2018
Αξιοποίηση γεώτρησης στην περιοχή Σκάλα Ροδιάς

Καταληκτική ημερομηνία: 22/11/2018, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 230.000,00 € (με ΦΠΑ)