2018.306
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 29/10/2018
Άμεσεςαποκαταστάσεις στο οδικόδίκτυοαρμοδιότηταςτης περιφερειακής ενότητας Λάρισας για τις περιοχέςτου ΔήμουΤεμπών, δήμουΑγιάς, Δήμου Φαρσάλωνμετάτη θεομηνίατης 16 Ιουλίου2017» του Υποέργου 13 «αποκατάστασηεπαρχιακήςοδού8 τμήμα: Αγιοκάμπου - Σωτηρίτσα- Βελίκα μετά απόθεομηνία.

Καταληκτική ημερομηνία: 22/11/2018, 9:30 πμ
Προϋπολογισμός: 1.700.000,00 € (με ΦΠΑ)