2018.309
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/11/2018
Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ στο Δ.Δ. Μικρό Βουνό εντός της ευρείας κοίτης του Ενιπέα ποταμού. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77720

Καταληκτική ημερομηνία: 3/12/2018, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 248.000,00 € (με ΦΠΑ)