2018.314
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 9/11/2018
Αντικαταστάθηκε από την 2018.336 ...(28/11/2018)

Άμεση αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας απο τη θεομηνία της 12ης Ιανουαρίου 2018 (Δήμος Αλμυρού).
α.α. συστήματος : 78142

Καταληκτική ημερομηνία: 29/11/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)