2018.314 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 9/11/2018
Άμεση αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας απο τη θεομηνία της 12ης Ιανουαρίου 2018 (Δήμος Αλμυρού).
α.α. συστήματος : 78142

Καταληκτική ημερομηνία: 29/11/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)