2018.328
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 20/11/2018
"Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2017-2018"

Καταληκτική ημερομηνία: 13/12/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)