2018.329
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 23/11/2018
Έργα αποκαταστασης οδικού δικτύου αρμοδιοτητας ΠΕΜΣ από θεομηνια Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018 (α.α συστήματος 78615).

Καταληκτική ημερομηνία: 13/12/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 4.650.000,00 € (με ΦΠΑ)