2018.336
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 28/11/2018
Ορθή Επανάληψη της 2018.314 ...(28/11/2018)

Άμεση αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας απο τη θεομηνία της 12ης Ιανουαρίου 2018 (Δήμος Αλμυρού).
α.α. συστήματος : 7814,2

Καταληκτική ημερομηνία: 20/12/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)