2018.337
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 28/11/2018
Συντήρηση Αποκατάσταση Π.Ε.Ο. Φάρσαλα - Λάρισα

Καταληκτική ημερομηνία: 21/12/2018, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)