2018.339
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 29/11/2018
Αποκατάσταση ασφαλτικών στον παραλιακό άξονα από Βελίκα (θέση Βραχάκια) έως Σκλήθρο για την αντιμετώπιση της θεομηνίας-Υποέργο 18

Καταληκτική ημερομηνία: 21/12/2018, 9:30 πμ
Προϋπολογισμός: 980.000,00 € (με ΦΠΑ)