2018.342
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 30/11/2018
Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμός στη Δημοτική οδό ΔΔ Δέντρων

Καταληκτική ημερομηνία: 27/12/2018, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)