2018.343
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 4/12/2018
Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων της κοίτης του Πηνειού ποταμού κατάντη του φράγματος Γυρτώνης. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 78590

Καταληκτική ημερομηνία: 7/1/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)