2018.344
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 5/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή ενιαίας κλειστήςπροσφοράς παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης για το σύνολο των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της ΠΕ Καρδίτσας (είκοσι εννέα <29> συνολικά αυτοκίνητα και μηχανήματα) για ένα έτος.

Καταληκτική ημερομηνία: 7/12/2018, 10:15 πμ
Προϋπολογισμός: 10.000,00 € (με ΦΠΑ)